"האהבה מורכבת מנשמה אחת ששוכנת בשני בני אדם." אריסטו - Newzim Magazine

Send this to a friend