"האהבה מורכבת מנשמה אחת ששוכנת בשני בני אדם." אריסטו - Pretty Magazine
Send this to a friend